SPRAWA KARNA ADWOKAT LUBLINKANCELARIA ADWOKACKA
dr Aneta SośnickaSprawy Karne ADWOKAT Lublin dr Aneta Sośnicka - KANCELARIA ADWOKACKA Lublin

KANCELARIA ADWOKACKA z Lublina zapewnia pomoc prawną w zakresie prawa karnego, prawa wykroczeń, prawa karnego skarbowego. Każda sprawa karna jest inna, dlatego ważnym jest, żeby prowadził ją doświadczony adwokat.

Adwokat z Lublina dr Aneta Sośnicka specjalizuje się w prawie karnym. KANCELARIA ADWOKACKA dr Anety Sośnickiej udziela porad prawnych z zakresu prawa karnego, jak również przygotowuje środki zaskarżenia (zażalenie, apelacje, kasacje) w sprawach karnych. KANCELARIA ADWOKACKA z Lublina prowadzi sprawy Klientów na etapie postępowania przygotowawczego, przed Policją i Prokuraturą, jak również na etapie postępowania sądowego. 

KANCELARIA ADWOKACKA zapewnia Klientom w sprawie karnej udział dobrego adwokata z Lublina występującego w charakterze obrońcy, jak również udział adwokata jako pełnomocnika pokrzywdzonego - oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego. 

ADWOKAT dr Aneta Sośnicka pomaga swoim Klientom w oparciu o ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii, czy też ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w zakresie przestępstw karnych określonych w tychże ustawach. 

Prowadząca KANCELARIĘ ADWOKACKĄ ADWOKAT dr Aneta Sośnicka przez kilka lat związana była z Katedrą Prawa Karnego i Kryminologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie prowadziła zajęcia ze studentami z zakresu prawa karnego, prawa karnego skarbowego i prawa wykroczeń.  Dodatkowo ADWOKAT uczestniczyła w licznych ogólnopolskich konferencjach poświęconych tematyce prawa karnego. Swoją pracę naukową poświęciła przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu. Dzięki zdobytemu praktycznemu doświadczeniu ADWOKAT z dużo większą skutecznością reprezentuje swoich Klientów w sprawach karnych, m.in. o kradzież, przywłaszczenie, rozbój, oszustwo, paserstwo, wyłudzenie lub zniszczenie mienia. W tym zakresie zapraszam Państwa do zapoznania się z jedną z moich publikacji pt. „Przestępstwo i wykroczenie przywłaszczenia w polskim prawie karnym”. Książka gwarantuje dogłębną wiedzę w przedmiotowym zakresie.

ADWOKAT dr Aneta Sośnicka występuje jako obrońca lub pełnomocnik także w innych sprawach karnych, np. o znęcanie, pobicie, uszkodzenie ciała, łapownictwo, groźby karalne, wypadek komunikacyjny, jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków, niealimentacje, zabójstwo, naruszenie nietykalności cielesnej, zniesławienie, znieważenie, stalking.

Żadne przestępstwo z kodeksu karnego, czy też przestępstwo z kodeksu karnego skarbowego, nie powinno zaskoczyć prowadzącego sprawę karną. Dobry adwokat karnista z Lublina pomoże Państwu w takiej sprawie karnej rzetelnie i fachowo.

KANCELARIA ADWOKACKA prowadzi także sprawy z zakresu prawa karnego wykonawczego. Są to m.in. sprawy o: 

- wykonanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (dozór elektroniczny, obrączka), 

- odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, 

- udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności, 

- umorzenie grzywny lub rozłożenie grzywny na raty,

- zastępcze wykonanie kary. 

KANCELARIA ADWOKACKA reprezentuje Klientów w sprawach o uzyskanie odszkodowania oraz zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie, zatrzymanie oraz tymczasowe aresztowanie, jak również utratę zdrowia podczas pobytu w Zakładzie Karnym. 

Adwokat dr Aneta Sośnicka prowadzi także sprawy nieletnich o popełnione przez nich czyny karalne.

Sprawa karna wymaga zaangażowania skutecznego adwokata już od samego początku, gdy Prokurator zaczyna dopiero ją prowadzić, na etapie pierwszego przesłuchania, gdy przedstawiono zarzuty podejrzanemu. Unikniemy wówczas niejednokrotnie wniosku o tymczasowe aresztowanie, a zastosowany będzie co najwyżej dozór policji lub poręcznie majątkowe.

W zależności od potrzeb Klientów, przygotowujemy pisma procesowe, jak również opinie prawne, zawsze z najwyższą starannością, rzetelnie, z troską o interesy Klientów. Udzielamy porad prawnych oraz reprezentujemy Klientów podczas postępowań sądowych.

ADWOKAT dr Aneta Sośnicka prowadzi sprawy w Lublinie oraz w innych miastach - Zamość, Puławy, Ryki, Lubartów, Opole Lubelskie, Radzyń Podlaski, Kraśnik i Tomaszów Lubelski oraz w uzasadnionych sytuacjach na terenie całej Polski.

Zakres wszystkich usług prawnych świadczonych przez KANCELARIĘ ADWOKACKĄ ADWOKAT dr Anety Sośnickiej z Lublina, zapraszamy na stronę https://www.anetasosnicka.plAdwokat od Spraw Karnych z Lublina

ADWOKAT
dr Aneta Sośnicka

Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ukończyłam 2003 roku z wynikiem bardzo dobrym. Po studiach i zdobyciu wiedzy teoretycznej zaczęłam pracę w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii UMCS w Lublinie, a jednocześnie realizowałam aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Lublinie. Równolegle przez cały ten okres prowadziłam współpracę z Kancelariami Prawniczymi w Lublinie. Uwieńczeniem pracy dydaktycznej było uzyskanie przeze mnie stopnia naukowego – doktora nauk prawnych. Praca w Sądach i Kancelariach Prawniczych, utwierdziła mnie w przekonaniu, że moją przyszłość zawodową chcę łączyć z udzielaniem pomocy prawnej prowadząc Kancelarię Adwokacką.

W grudniu 2008 roku zostałam wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie. Od 2009 roku prowadzę własną Kancelarię Adwokacką w Lublinie.

Jedną z głównych specjalizacji prawnych, jakie realizuje moja Kancelaria Adwokacka jest prawo karne.

Zajmuję się sprawami karnymi - przestępstwa, wykroczenia, i występuję, jako obrońca lub pełnomocnik w sprawach karnych. Występuję o dozór elektroniczny dla moich Klientów oraz odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności. Sprawy takie, jak wypadek drogowy, komunikacyjny, są bardzo często pojawiającymi się w mojej praktyce. 

Poza sprawami z zakresu prawa karnego, świadczę pomoc prawną także w zakresie pozostałych gałęzi prawa.

Zapraszam do zapoznania się z zakresem świadczonych przez Kancelarię Adwokacką ADWOKAT dr Anety Sośnickiej usług prawnych na głównej stronie internetowej Kancelarii  https://www.anetasosnicka.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu - Adwokat Lublin Sprawa Karna

Kancelaria Adwokacka w Lublinie
KANCELARIA ADWOKACKA

dr Aneta Sośnicka 

ul. Chopina 7/32
20-026 Lublin 

NIP: 712-297-82-65

KONTAKT

+ 48 605 675 875

kancelaria@anetasosnicka.pl

tel./fax + 48 81 740 41 94 


Nr rachunku bankowego:
25 1140 2004 0000 3702 5883 0490

adwokat od spraw karnych, sprawa karna Lublin, dobry adwokat lublin, skuteczny adwokat, najlepszy adwokat, karny, przestępstwo, wykroczenie, zatrzymanie, podejrzany, oskarżony, skazany, pokrzywdzony, obrońca, tymczasowe aresztowanie, kara pozbawienia wolności, kara ograniczenia wolności, grzywna, zawieszenie wykonania kary, karnista, dozór elektroniczny, obroża, obrączka, przestępstwo karnoskarbowe, recydywa, wypadek komunikacyjny, wypadek drogowy, jazda pod wpływem alkoholu, jazda pod wpływem narkotyków, narkotyki, przestępstwo narkotykowe, kradzież, oszustwo, paserstwo, przywłaszczenie, groźby karalne, znęcanie, wyłudzenie, wymuszenie rozbójnicze, rozbój, groźby karalne, pobicie, naprawienie szkody, zabójstwo, znieważenie, zniesławienie, pobicie, sąd karny, prokurator, dozór policji, apelacja, kasacja, zażalenie. Najlepszy adwokat od spraw karnych ADWOKAT dr Aneta Sośnicka. Adwokat od spraw karnych. Prawnik od spraw karnych z Lublina. Specjalista prawo karne Lublin. Sprawa karna w Lublinie. Popełnienie przestępstwa w Lublinie. Popełnienie wykroczenia karnego w Lublinie. Zatrzymanie podejrzanego w Lublinie. Oskarżony w Lublinie. Został skazany za przestępstwo. Jako pokrzywdzony przez przestępcę. Szukam obrońcy z Lublina. Tymczasowe aresztowanie w Lublinie. Czy grozi kara pozbawienia wolności. Kara ograniczenia wolności, czy grzywna w Lublinie. Jak uzyskać zawieszenie wykonania kary w Lublinie. Najlepszy karnista w Lublinie lub dobry karnista z Lublina. Dozór elektroniczny, inaczej obroża lub obrączka. Czy przestępstwo karnoskarbowe jest zakresem prawa karnego. Recydywa sprawy karne. Wypadek komunikacyjny lub wypadek drogowy jazda pod wpływem alkoholu, czy narkotyków, to przestępstwo karne. Narkotyki w prawie karnym. Kradzież i oszustwo jest przestępstwem karnym. Znęcanie nad ofiarą oraz wyłudzenie w prawie karnym Groźby karalne i pobicie, to poważny problem z zakresu prawa karnego. Naprawienie szkody wpływa na załagodzenie kary. Prokurator wniósł zarzuty karne. Dozór policji w sprawie karnej w Lublinie. Apelacja do sprawy karnej w Lublinie. Zażalenie na postanowienie karne.